GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (In luôn): KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH. Bài: Một số loại Mìn và cách bố trí


GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (In luôn): KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH. Bài: Một số loại Mìn và cách bố trí

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Phần 1: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Giới thiệu cho lớp học nắm chắc tính năng cấu tạo một số loại mìn của ta; cách bố trí mìn, bẫy mìn, làm cơ sở cho huấn luyện các nội dung khác, diễn tập, đạt kết quả cao.

  1. Yêu cầu

– Nắm chắc tính năng cấu tạo tác dụng của một số loại mìn thường sử dụng; thành thạo cách bố trí mìn.

– Đảm bảo quân số thời gian huấn luyện, ghi chép bài đầy đủ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

II.NỘI DUNG

  1. Mìn chống tăng và cách bố trí.
  2. Mìn chống Bộ binh và cách bố trí.

Trọng tâm là phần 2.

III.THỜI GIAN

  1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện:

1.Thời gian chuẩn bị huấn luyện: 03 giờ

  1. Thời gian thực hành huấn luyện: 02 giờ

+ Thời gian lên lớp: 01 giờ 20 phút

+ Thời gian ôn luyện: 30 phút

+ Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện: 10 phút

IV.TỔ CHỨC-PHƯƠNG PHÁP

  1. Tổ chức

– Lấy đội hình trung đội để huấn luyện.

– Luyện tập theo đội hình từng tiểu đội.

  1. Phương pháp

– Người dạy: Diễn giải, kết hợp trên mô hình học cụ.

– Người học: Quan sát, ghi chép, làm theo động tác mẫu.

  1. ĐỊA ĐIỂM

Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan