Giáo án huấn luyện DQTV: Vũ khí công nghệ cao và vũ khí hủy diệt lớn


Giáo án huấn luyện DQTV:  Vũ khí công nghệ cao và vũ khí hủy diệt lớn                                

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Phần hai: THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN

 1. THỦ TỤC LỚP HỌC

  1.Tập trung đơn vị, kiểm tra quân số, vật chất, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có)

 1. Quy định kỷ luật, trật tự, vệ sinh, bảo đảm an toàn.

   – Quá trình học tập.

   – Khi sử dụng khí tài.

   – Khi xảy ra tình huống.

 1. Kiểm tra bài cũ:

 

 1. HẠ KHOA MỤC
 2. Nêu tên bài huấn luyện
 3. Mục đích, yêu cầu
 4. Nội dung
 5. Thời gian
 6. Tổ chức phương pháp

III. THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN NỘI DUNG

LỜI NÓI ĐẦU

          Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tương lai (nếu xảy ra); khi xâm lược nước ta địch có khả năng sử dụng rộng rãi vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt lớn tiến công với cường độ cao để thực hiện mục đích của chúng.

          Phòng tránh vũ khí công nghệ cao, vũ khí hủy diệt lớn cho lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng DQTV nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và vũ khí, trang bị; là yếu tố quyết định giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh.

VĐHL1: VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

 1. VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO
 2. Khái niệm

Vũ khí công nghệ cao là loại vũ khí được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, có sự nhảy vọt về chất lượng, tính năng kỹ thuật và chiến thuật.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan