Hỏi đáp sinh học 11 – Học kỳ II


Hỏi đáp sinh học 11 – Học kỳ IICâu 1: Sinh sản vô tính ở thực vật là gì ? cho ví dụ ?

Trả lời

Câu 2: Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật ? Ưu thế của sinh sản vô tính ?

Trả lời

Câu 3: Thụ phấn là gì ? Có mấy hình thức thụ phấn ? Tác nhân thụ phấn

Trả lời

Câu 4: Thụ tinh kép là gì ? Ý nghĩa của thụ tinh kép ? Nguồn gốc của quả và hạt ?

Trả lời

Câu 5: Sinh sản hữu tinh có đặc trưng và ưu việt gì hơn so với sinh sản vô tính

Trả lời

Câu 6: Những biến đổi chủ yếu khi quả chín ?

Trả lời

Câu 7: Sinh sản vô tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính?

Trả lời

Câu 8: Sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản hữu tính?

Trả lời

Câu 9: Các hình thức thụ tinh ở động vật ?

Trả lời

Câu 10 : Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ?

Trả lời

Câu 11 : Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột các cá thể động vật sinh sản vô tính sẽ ra sao? Tại sao ?

Trả lời

Câu 12: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể ?

Trả lời

Câu 13 : Cho biết ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài ?

Trả lời

Câu 14 : Cho biết ưu điểm của việc mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác ?

Trả lời

Câu 15 : Tính số lượng NST của giao tử đực, giao tử cái, hợp tử khi biết bộ NST của loài


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan