Kho SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM môn Toán lớp 4- Đề tài NCKHSPUD Toán 4 (In luôn)


Kho SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM môn Toán lớp 4- Đề tài NCKHSPUD Toán 4 (In luôn)

 Dưới đây là tuyển tập SKKN và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4.

Các SKKN Toán 4 đều ở dạng word, sửa được. Tải về có thể in được luôn

STT Tên SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4

Tải về

1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4 Chi tiết
2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: ĐỂ DẠY TỐT NỘI DUNG PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4 Chi tiết
3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: ĐỔI MỚI CÁCH DẠY HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 4 GIÚP HỌC SINH DỄ DÀNG TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. Chi tiết
4 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH NHẰM GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 4 Chi tiết
5 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHÉP NHÂN, CHIA SỐ TỰ NHIÊN ĐỂ GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 CỦA HỌC SINH Chi tiết
6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4 Chi tiết
7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  MÔN TOÁN LỚP 4 Chi tiết
8 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán 4: TỔNG HỢP SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI TRONG GIẢI TOÁN LỚP 4ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI LẦM ĐÓ. Chi tiết

SKKN, SKKN Toán 4, NCKHSPUD Toán 4, SKKN Tiểu học, NCKHSPUD Tiểu học, Kho sáng kiến kinh nghiệm tiểu học


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan