LÀM SAO ĐỂ DUY TRÌ TRẬT TỰ NỀ NẾP CỦA LỚP HỌC?


 Không một giáo viên nào sẽ có một bản nội qui giống hoàn toàn với bản nội qui của một giáo viên khác, mỗi giáo viên dù ở cấp lớp nào đều có những nhân cách riêng1. Hãy bắt đầu năm học với chương trình kỷ luật phổ quát. Trước khi năm học bắt đầu, hãy để dành một số thì giờ để soạn thảo một số điều cần áp dụng trong lớp học. Không một giáo viên nào sẽ có một bản nội qui giống hoàn toàn với bản nội qui của một giáo viên khác, mỗi giáo viên dù ở cấp lớp nào đều có những nhân cách riêng, và do đấy, bản nội qui lớp học sẽ phản ánh nhân cách của giáo viên. Tuy nhiên luôn luôn có những qui luật phổ quát.
2. Không bao giờ để học sinh một mình trong lớp học mà không có sự giám thị của giáo viên.
3. Luôn luôn cho học sinh biết mình là người đáng tin cậy. Nếu đã hứa điều gì với học sinh, giáo viên phải thực hành lời hứa ấy.
4. Tôn trọng mọi học sinh. Mặc dù luật lệ được viết ra để học sinh tuân thủ, nhưng luật lệ sẽ tốt hơn nếu học sinh kính trọng giáo viên và ngược lại, giáo viên tôn trọng học sinh.
5. Không bỏ qua những điều làm xấu của học sinh.
6. Không bao giờ chú tâm đến một em học sinh mà bỏ quên những em khác. Nói cho đúng không luôn dùng một em để làm việc cho lớp học, công việc phải chia đều, cũng như chú tâm đều đến các học sinh.
7. Không mang theo dao nhọn hay những gì nguy hiểm vào lớp. Một khi trẻ bị nạn vì vật nhọn của mình, giáo viên sẽ nhận lãnh mọi hậu quả.
8. Không bao giờ cho một em học sinh trốn nấp sau lưng một tủ lớn hay một học sinh nặng ký.
9. Nếu cần xin văn phòng nhà trường giúp đỡ.
10. Nếu học sinh yêu cầu điều gì, nghiên cứu kỹ, nếu cần, ủng hộ yêu cầu đó nếu thấy là thích đáng.
11. Cố gắng giữ một giọng nói mạnh, gọn ghẽ để kiểm soát lớp học và khiến học sinh chú ý.
12. Sắp xếp chỗ ngồi như thế nào để giảm thiểu sự thiếu chú ý. Không bao giờ đặt bàn ghế các em trong góc phòng xa chỗ giáo viên ngồi.
13. Không khoan nhượng việc học sinh bôi nhọ, hay hạ nhục lẫn nhau.
14. Khi học sinh đang nói chuyện, giáo viên sẽ không tìm cách giảng bài. Hãy chờ học sinh im lặng trước khi bắt đầu bài giảng.
15. Luôn luôn dạy học sinh cách phát biểu, phải đưa tay xin phép, chờ chấp thuận trước khi nói. Nên nhớ đây là điều phải làm nếu giáo viên không muốn lớp học rơi vào tình trạng hỗn độn.
16. Luôn luôn bỏ những chất hóa học hay những học cụ nguy hiểm vào tủ có khóa.
17. Luôn luôn có mặt 100% với học sinh khi phải tiếp xúc với những vật nóng bỏng.
18. Không khoan nhượng đối với những hành vi lạm dụng của học sinh, dù là với học sinh khác hay tài sản của trường.
19. Đặt để các học sinh cần được kiểm soát chung quanh bàn giấy của giáo viên.
20. Luôn luôn để các em bận rộn 100%.
(Sưu Tầm)


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan