Liên Xô|Lịch sử 9-LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX


Liên Xô|LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX  I, LIÊN XÔ

  1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950) của Liên Xô diễn ra như thế nào?

– Hoàn cảnh lịch sử

+ Chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh thế giới thứ 2 gây ra. Hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá hủy.

– 1946 Đảng và nhà nước LX đề ra kế hoạch khối phục và phát triển kinh tế đất nước.

– Thành tựu:
+ Công nghiệp : Công nghiệp tăng 73%, một số ngành nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.

+ Khoa học – Kỹ thuật : 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử.
=> Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng

– Kết quả:

+ Các chỉ tiêu cơ bản đều vượt mức.

+ Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) trước 9 tháng.

Việc  Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì?

– Đánh dấu sự phát triển vượt bậc về KHKT.

– Phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.

– Tạo sức mạnh cho lực lượng CNXH.

  1. Liên xô tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) như thế nào?

Hoàn cảnh lịch sử :

+ Luôn bị các nước Phương Tây chống  phá cả về kinh tế, chính trị, quân sự

+ Phải chi phí lớn cho quốc phòng, đẻ bảo vệ an ninh và thành quả của công cuộc xây dựng CNXH

+ Liên Xô tiếp tục thực hiện các KH dài hạn với phương hướng chính là: phát triển KT với ưu tiên phát triển CN nặng, đẩy mạnh tiến bộ KH-KT, tăng cường sức mạnh QP.

– Thành tựu :

+ Kinh tế : Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Nông nghiệp: Thâm canh.

* Kết quả: SX CN bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc CN thứ 2 TG (sau Mỹ);

+ KH – KT : Đẩy mạnh khoa học, tăng cường quốc phòng.

1957 phóng vệ tinh nhân tạo.

1961 phóng tàu Phương Đông vòng quanh trái đất. Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người, đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất).

+ Đối ngoại : chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.

 => Uy tín chính trị và dịa vị quốc tế của LX được đề cao , LX trở thành chỗ dựa cho hoà bình TG


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan