Luận văn kinh doanh quốc tế: Một số giải pháp về chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ


Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Từ nhiều năm qua xuất khẩu cà phê Việt Nam liên tục gia tăng, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu đã có sự thay đổi tích cực, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm đã được nâng lên trên các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quy mô, thị phần xuất khẩu còn nhỏ bé, chất lượng còn kém cạnh tranh so với các đối thủ, chủ yếu là xuất khẩu cà phê nhân, tỷ lệ cà phê chè còn thấp. Do vậy nghiên cứu đề tài về xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, giới hạn vào các chính sách tài chính là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Loại file: word - Số trang: 66 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Công trình nghiên cứu được kết cấu làm ba chương.

Chương 1: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu trong điều kiện hội nhập, đặc điểm, lợi thế, khó khăn trở ngại và vai trò, các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu cà phê Việt Nam, nội dung chủ yếu của các chính sách tài chính (thuế xuất nhập khẩu, tín dụng xuất khẩu, tỷ giá, bảo hiểm xuất khẩu) nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Chương 2: Khảo sát và phân tích khái quát thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam nói chung, đặc điểm thị trường Hoa Kỳ, thực trạng và các chính sách tài chính nhằm hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2000- 2004. Từ đó rút ra nhận xét, đánh giá về những thành tựu kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của xuất khẩu cà phê, của chính sách tài chính đối với hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ trong thời gian qua.

Chương 3: Đề tài xây dựng một số quan điểm về chính sách, giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ xuất khẩu cà phê Việt Nam. Trên cơ sở các tiền đề lý luận và thực tiễn, các nghiên cứu dự báo và các quan điểm định hướng mục tiêu xuất khẩu cà phê Việt Nam cũng như các quan điểm và chính sách hỗ trợ, đề tài đưa ra hệ thống các giải pháp tài chính trên tầm vi mô, các chính sách tài chính trên tầm vĩ mô và một số kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Luận văn kinh doanh quốc tế: Một số giải pháp về chính sách tài chính  nhằm thúc đẩy xuất khẩu  cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan