In luôn Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỖ TRỢ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ


In luôn Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7: SỬ DỤNG  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỖ TRỢ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết chuyên đề Lịch sử 7

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/In luôn Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7: SỬ DỤNG  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỖ TRỢ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

                                   A–   MỞ ĐẦU

              I-LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 

                        Trong nhà trường phổ thông,bộ môn lịch sử giữ vai trò quan trọng, vì qua bộ môn sẽ bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước, yêu quê hương và gia đình, tinh thần tự tôn, lòng tự hào dân tộc, lí tưởng xã hội chủ nghĩa

     Nhưng ngày nay, đa số học sinh lại xem nhẹ bộ môn lịch sử, nên việc học của học sinh cũng chỉ là để đối phó và thụ động.

       Bên cạnh đó, việc hỗ trợ thiết bị, phương tiện dạy và học còn hạn chế, thiếu nhiều so với yêu cầu thực tế bộ môn

  Hơn nữa, thực tế thời gian quy định cho bộ môn quá ít( 1 Hoặc 2 tiết/ tuần).Trong khi đó, kiến thức lịch sử lại dài và nhiều sự kiện khó nhớ. Vì thế, việc hiểu và nhớ những sự kiện lịch sử bị hạn chế nhiều. 

           Xuất phát từ thực tế trên, tôi nhận thấy: muốn nâng chất lượng, rèn luyện kĩ năng cho học sinh và gây hứng thú học tập qua việc đổi mới phương pháp dạy- học của Bộ giáo dục- Đào tạo có hiệu quả thì cần phải quan tâm nhiều hơn tới việc đổi mới cách dạy- học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Từ suy nghĩ trên, tôi đã đặt vấn đề nghiên cứu việc: “sử dụng  đồ dùng dạy học hỗ trợ  đổi mới phương pháp dạy- học bộ môn lịch sử”

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan