In luôn Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC xxx


In luôn Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC xxx

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC xxx

 

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  2. Luật Giáo dục năm 2005 khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục không những là định hướng chiến lược để xây dựng nền giáo dục cách mạng Việt Nam mà còn là kim chỉ nam dẫn đường cho giáo dục nước ta tiếp tục phát triển nhất là  trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Như thế việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của toàn ngành giáo dục từ các năm học qua chính là những hoạt động tích cực nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nói riêng vào dạy học để góp phần xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng nền kinh tế mới, văn hóa mới và con người mới.(1)
  3. Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ký ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013, phong trào thi đua này là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phong trào này xây dựng, củng cố mối quan hệ thân thiện giữa thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò, nhà trường với cộng đồng. Trong ngôi trường thân thiện, thầy và trò được khơi gợi hứng thú, tình cảm để chủ động tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy và học tập. Nhà trường không chỉ là môi trường sư phạm có chất lượng giáo dục luôn được nâng cao mà còn là nơi có môi trường sống lành mạnh, an toàn, hợp vệ sinh và biết trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng.(2)
  4. Một trong những mục tiêu quan trọng của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là đem lại hiệu quả tích cực, hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng dạy học ở mỗi trường học. Bên cạnh đó, đây là một phong trào mang tính chất mở nên mỗi đơn vị có thể vận dụng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương. Trong đó việc tổ chức cho giáo viên và học sinh, hai lực lượng quan trọng trong nhà trường, cùng tham gia, để cả hai cùng thể hiện được mối quan hệ thân thiện, tích cực, từ mối quan hệ này xây dựng, phát triển với các mối quan hệ khác bên trong và tiếp tục mở rộng ra với lực lượng bên ngoài nhà trường là cách làm của nhiều cơ sở giáo dục hiện nay nên có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhiều đơn vị bạn.

Chính vì thế tôi chọn đề tài: Một số giải pháp huy động giáo viên, học sinh tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tại trường Tiểu học Xuân Đường để triển khai thực hiện và phát triển bền vững phong trào.

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

           1.Cơ sở lý luận

           1.1 Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, tương trợ. Người dạy các nhà giáo phải có tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phát huy dân chủ, đó là mối quan hệ gắn bó giữa thầy với thầy, thầy với trò, cần đoàn kết toàn thể nhà trường thành một khối, phát huy cao độ tinh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo nên sức mạnh, phát huy tính năng động, sáng tạo và đổi mới trong giáo dục. Như thế xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực chính là xây dựng nhà trường Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, và cũng chính là một trong những cách thực hiện phù hợp của mỗi nhà trường nhằm hưởng ứng cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.(3)

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan