in luôn Sáng kiến kinh nghiệm Y tế học đường in được luôn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC xxx


in luôn Sáng kiến kinh nghiệm Y tế học đường in được luôn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC xxx

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Y tế, Viết đề tài NCKHSPUD Y tế, Viết tiểu luận Y tế

SKKN Y tế, NCKHSPUD Y tế, SKKN Y tế, NCKHSPUD Y tế

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/in luôn Sáng kiến kinh nghiệm Y tế học đường in được luôn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC xxx

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của hoạt động y tế trong trường học tôi đã nghiên cứu quán triệt các văn bản của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo, Sở y tế của liên ngành và các tài liệu tập huấn về công tác y tế trường học để xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học và tổ chức thực hiện.

Trong phạm vi đề tài “Một số biện pháp về hoạt động y tế trong trường tiểu học xxx” tôi xin trình bày những hoạt động y tế của trường tôi thực hiện được ở năm học xxx – xxx với mục đích nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm học tập về nghiệp vụ y tế trường học với các đồng nghiệp

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan