NCKHSPUD lớp 2-Đề tài: “ Sử dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao kĩ năng luyện nói trong phân môn kể chuyện theo tranh lớp 2 ”


nghiên cứu trên hai nhóm tương đương: hai lớp 2 của Trường Tiểu học XXX. Lớp 2A1 là lớp thực nghiệm và 2A2 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp là thực hiện tốt việc sử dụng Công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả luyện nói trong phân môn Kể chuyện theo tranh.

Loại file: word - Số trang: 21 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng diễn đạt của học sinh: lớp thực nghiệm có số học sinh đạt điểm tốt cao hơn lớp đối chứng.  Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,5; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,8. Kết quả kiểm chứng t-test là:  p = 0,00001 (p < 0,05) tức là có sự khác biệt lớn  giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng  sử dụng  tốt Công nghệ thông tin đã  nâng cao hiệu quả luyện nói trong phân môn Kể chuyện theo tranh lớp 2.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan