NCKHSPUD lớp 2-Nâng cao hứng thú và kết quả học tập của HS qua việc ứng dụng công nghệ thông tin khi dạy Luyện từ và câu lớp 2


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 2 trường tiểu họcXXX. Lớp 2C là thực nghiệm và 2B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài tuần 8, tuần 16, tuần 21, tuần 22, tuần 24, tuần 25, tuần 26, (Luyện từ và câu lớp 2). Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,09; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,21.

Loại file: word - Số trang: 16 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/ 

Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc Ứng dụng c«ng nghệ thông tin trong dạy học làm nâng cao hứng thú và kết quả học tập khi dạy mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 2 trường tiểu học XXX.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan