NCKHSPUD mầm non in luôn:Nâng cao vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc sưu tầm và viết lời mới cho một số bài đồng dao kết hợp tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian tương ứng


Nghiên cứu được tiến hành trên lớp mẫu giáo 5 tuổi A1 trường mầm non Xxx , huyện Xxx , do tôi và cô Đặng Thị Hạnh chủ nhiệm, tổng sĩ số của lớp là 42 cháu.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nhóm 1: Sơn Ca gồm 21 cháu là nhóm thực nghiệm, nhóm 2: Họa Mi: là nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm Sơn Ca được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy trẻ đọc một số bài đồng dao sưu tầm và lời mới kết hợp với chơi trò chơi dân gian tương ứng. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của trẻ: nhóm thực nghiệm đã có kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối chứng. Qua bài tập khảo sát trên trẻ sau tác động, điểm trung bình của nhóm thực nghiệm là 8.429, nhóm đối chứng là 7.381. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p = 0.0000808< 0.05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Điều đó có nghĩa là sử dụng hình thức sưu tầm một số bài đồng dao và sáng tác lời mới kết hợp cho trẻ chơi trò chơi dân gian tương ứng sẽ nâng cao chất lượng giáo dục nhận thức, đức, trí, thể, mỹ; luyện phát âm, cung cấp vốn từ ngữ; bồi dưỡng tình cảm; giữ nhịp cho thao tác chơi…


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan