NCKHSPUD Mĩ thuật – âm nhạc: biện pháp giúp học sinh lớp 3 có kĩ năng vẽ tranh trong giờ học mĩ thuật.


Trong chương trình Mĩ thuật lớp 3 những bài vẽ tranh chiếm một thời lượng khá lớn. Vì vậy nghiên cứu mọi vấn đề liên quan đến vẽ tranh là rất cần thiết trong môn học mĩ thuật. Trong đề tài này tôi đưa ra biện pháp giúp học sinh có kĩ năng vẽ tranh, để bài vẽ tranh của học sinh đạt kết quả tốt.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/



Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm đối tượng : lớp 3A1 và lớp 3A2 của trường Tiểu học  xxx . Lớp 3A2 là lớp thực nghiệm và lớp 3A1 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện các biện pháp sử dụng khi dạy các bài 4, bài 8, bài 12. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,8, điểm kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 8,0( Điểm đánh giá được dựa trên kết quả đánh giá định tính).Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy  p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc sử dụng các biện pháp giúp học sinh có kĩ năng vẽ tranh để bài vẽ tranh của học sinh đạt kết quả cao làm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong môn mĩ thuật.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan