NCKHSPUD Mĩ thuật – âm nhạc: nâng cao kết quả học tập môn âm nhạc cho học sinh lớp 5 trường tiểu học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin


Nghiên cứu được tiến hành trên học sinh lớp tôi thực nghiệm ở cả năm khối lớp 5A1 có tổng số học sinh là 36 lớp 5A2 là lớp đối chứng, lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy về “Giới thiệu về nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ nước ngoài”.

Loại file: word - Số trang: 38 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: Lớp thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng, lớp thực nghiệm hiểu và biết rõ được xuất sứ của nhạc cụ và tiếng nhạc của nhạc cụ đó được rõ hơn còn kết quả của lớp đối chứng thì học sinh chỉ biết được xuất xứ không biết được tiếng của những nhạc cụ đó như thế nào có nghĩa là sự khác biệt  giữ nhóm được thực nghiệm và nhóm đối chứng, điều đó chứng minh rằng  ta đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào  dạy học là nâng cao kết quả học tập của học sinh Trường Tiểu học  xxx .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan