NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Phương pháp tích hợp và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức khối lớp 7-trường THCS


Nghiên cứu đ­ược tiến hành trên hai nhóm tư­ơng đư­ơng là hai lớp 7 của trường Trung học cơ sở Xxx. Lớp 7A là lớp thực nghiệm và lớp 7B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm đ­ược tiến hành giải pháp thay thế khi dạy các bài Âm nhạc thường thức.

Loại file: word - Số trang: 38 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hư­ởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,18; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,39. Kết quả kiểm chứng T – Test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. ( xin được minh chứng bằng bảng điểm ở phần đo lường).

Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng ph­ương pháp dạy học tích hợp và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy phân môn Âm nhạc thường thức  ở khối lớp 7 – trường THCS là thiết thực.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan