NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS : Ứng dụng CNTT và sử dụng sơ đồ tư duy trong day học nhằm nâng cao chất lượng môn âm nhạc ở trường THCS


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Học sinh lớp 6 trường THCS Xxx. Lớp 6B là thực nghiệm và lớp 6C là lớp đối chứng. Thực  nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế từ tuần 9 đến hết tuần thứ 16, năm học 2012-2013. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,08;

Loại file: word - Số trang: 27 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,2. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điêù đó chứng minh rằng việc ứng dụng CNTT và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học âm nhạc làm nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 6 Trường THCS Xxx.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan