NCKHSPUD –SKKN âm nhạc THCS: Ứng dụng giáo án điện tử nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong môn Âm nhạc ở trường THCS


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm học sinh tương đương là hai lớp 8B,C trường THCS Xxx. Lớp 8B là lớp đối chứng và lớp 8C là lớp thực nghiệm. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy  các tiết từ 04 – 18. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh.

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Với việc sử dụng CNTT vào bài giảng điện tử đã có ảnh hưởng rất rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh. Lớp thực nghiệm thông qua bài kiểm tra đánh giá đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm số trung bình bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm là 7.55, lớp đối chứng là 6.32. Kết quả phép kiểm chứng T-test  p = 0,0011<0,05 có ý nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Kết quả cho thấy sự chênh lệch giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, không phải do ngẫu nhiên. Điều đó chứng minh rằng, việc sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy Âm nhạc đã gây được hứng thú, làm nâng cao kết quả học tập môn Âm nhạc của học sinh lớp 8.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan