NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đa dạng hóa việc tổ chức các họat động tích hợp bảo vệ môi trường vào bộ môn vật lí lớp 9.


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương :Lớp 9A2 ( lớp thực nghiệm) và lớp 9A3( lớp đối chứng)( lựa chọn trên một nhóm học sinh có trình độ tương đương).Lớp thực nghiệm được tiến hành các giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thời gian 1 học kì.

Loại file: word - Số trang: 33 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến ý thức , hành vi bảo vệ môi trường cũng như nâng cao hứng thú học tập bộ môn Vật lí.Kết quả kiểm chứng Chi-square test cho thấy với hứng thú học tập bộ môn p = 0,00065352 < 0,001; với ý thức bảo vệ môi trường p = 0,00055714 < 0,001chứng tỏ tương quan có ý nghĩa , các dữ liệu không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên. Kết quả trên đã khẳng định việc đa dạng hóa các hoạt động trong tích hợp bảo vệ môi trường có ảnh hưởng tốt đến hứng thú học tập bộ môn cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan