NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong tiết dạy bài mới môn vật lí 9


Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, quán triệt mục tiêu đào tạo con người mới toàn diện, vai trò của giáo viên trong nhà trường phải không ngừng được nâng cao.

Người giáo viên cần tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn.

Loại file: word - Số trang: 32 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Các em học sinh ngoài việc học tập trên lớp cần dành thêm nhiều thời gian để tự học, tự nghiªn cøu bµi häc để  đạt được hiệu quả học tập cao.

Tăng cường năng lực tự nghiªn cøu bµi häc học cho học sinh là một yếu tố quan trọng góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường THCS.

Trong giảng dạy môn vật lí lớp 9,chương 1 có rất nhiều thí nghiệm, kết quả qua mỗi thí nghiệm sẽ quyết định tới nhận thøc của học sinh về một vấn đề cụ thể và giúp cho các em phân tích rõ hiện tượng cũng như trả lời tốt các câu hỏi theo sgk và các câu hỏi phát hiện ra các mối quan hệ hay các định luật.

Kiểm đánh giá môn vật lí 9 không chỉ được sử dụng trong bài kiểm tra định kỳ, cuối kỳ, cuối năm, trong thi cử, không chỉ thể hiện trong phần kiểm tra bài cũ, củng cố mà đặc biệt phải được thể hiện hiệu quả trong tiến trình dạy bài mới cho học sinh. Chính vì vậytôi đã chọn đề tµi : ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG TIẾT DẠY BÀI MỚI MÔNVẬT LÍ 9

Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương là lớp 9A và lớp 9B của trường THCS XXX  – XXX . Lớp 9A là lớp thực nghiệm, lớp 9B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gia trong tiÕt d¹y bµi míi, GV giao viÖc vÒ nhµ, HStự nghiªn cøu tr­íc bµi học.

Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn lớp đối chứng, điểm trung bình bài kiểm tra của lớp thực nghiệm là 8,03, của lớp đối chứng là 7,13. Kết quả kiểm tra t-test cho thấy p = 0,00033 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa bài kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng tỏ rằng: ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gia trong tiÕt d¹y bµi míi làm tăng kết quả học tập môn Lý cho học sinh lớp 9 trường THCS XXX  – XXX .

II. Giới thiệu

Trường THCS XXX  – XXX  – XXX  là một trong những trường THCS tích cực đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học. Hiện nay nhà trường đã trang bị máy tính, máy chiếu để phục vụ cho việc dạy và học. Các giáo viên trong nhà trường rất tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng mới chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin chứ chưa thực hiện nhiều phương pháp đổi mới khác.

– Tôi nhận thấy nhiều bài có thí nghiệm ( trừ các bài tập) do vậy việc giúp học sinh làm thí nghiệm và trả lời các câu hỏi là rất quan trọng. Trong khi làm thí nghiệm các em phải được hiểu rõ các thiết bị, đồ dùng thí nghiệm. Học sinh phải biết phân tích, giải thích các hiện tượng qua thí nghiệm, có chú ý qua thí nghiệm.

– Khi trả lời câu hỏi sgk phải giúp hs nhận ra vấn đề cần tìm hiểu một cách nhanh nhất và chính xác nhất, đồng thời phát hiện ra vấn đề mới.

– Trong năm học trong năm học 2013 – 2014 bản thân tôi tiếp tục triển khai, học tập, vận dụng ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng thí nghiệm trực quan và khai thác thông tin trong sgk vµo giảng dạy chương I- vật lí 9. Đặc biệt sử dụng các thí nghiệm ảo để tăng chất lượng giảng dạy.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan