NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Sử dụng phư¬ơng pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn vật lý lớp 8.


  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Như chúng ta đã biết, thế kỷ XXI – Thế kỷ của công nghệ thông tinđã đem lại cho loài người một khối lượng trí tuệ khoa học khổng lồ và đương nhiên tạo ra cho mỗi chúng ta nhiều vận hội mới. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đứng trước nhiều sự lựa chọn sàng lọc vô cùng khó khăn, sự lựa chọn có thể là duy nhất và không cho phép sai lầm. Do vậy năng lực giải quyết vấn đề của mỗi người sẽ là yếu tố quyết định tới sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Loại file: word - Số trang: 27 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Trong năm học2013 – 2014 ngành giáo dục tăng cường đổi mới cho phù hợp với sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước, cũng như đào tạo những con người mới nhằm xây dựng thành phố cảng Hải Phòng xứng đáng là đô thị loại một cấp quốc gia. Xã hội đang trên đà phát triển theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì sự phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là năng lực cần thiết cho mỗi con người. Để đáp ứng được yêu cầu thực tại đó đòi hỏi giáo dục phải đổi mới về mọi mặt. Mục tiêu của ngành giáo dục hiện nay là đào tạo những con người có khả năng lao động tự chủ, năng động sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề, tự lo được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống.

Để đạt được mục tiêu trên thì ngay từ trong các nhà trường, việc bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh là hết sức cần thiết và cấp bách. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta, nhân dân ta đang ra sức thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Do vậy dạy học phải hướng vào việc khơi dậy, rèn luyện và phát triển tư duy bằng phương pháp dạy học sao cho học sinh được học tập tích cực, tự giác, hoạt động đó thể hiện bằngnăng lực“Phát hiện và giải quyết vấn đề ”trong từng bài tập, từng tiết học.

Tuy nhiên một thực tế về việc học Vật lý trong nhà trư­ờng hiện nay là còn tồn tại khá nhiều học sinh chỉ thụ động nghe thầy giảng, học sinh chư­a tích cực tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, chư­a có cái sáng tạo của riêng mình, chính vì thế mà kết quả của bài kiểm tra ch­ưa như­ mong muốn.

Đặc trưng của bộ môn vật lý 8 rất phong phú, bao gồm nhiều bài tập từ nhận biết đến thông hiểu, nhiều bài tập giải thích rất phức tạp đòi hỏi các em phải thông hiểu các đơn vị kiến thức một cách sâu sắc, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bài tập tính toán lôgic sâu chuỗi các đơn vị kiến thức với nhau.     

Giải pháp của tôi là tr­ước mỗi giờ học Vật lý, tôi luôn ý thức về vai trò trung tâm của học sinh, luôn phải chú ý đến hoạt động của học sinh. Luôn tạo ra tình huống có vấn đề để học sinh hoạt động và phát huy vai trò trung tâm của mình. Muốn làm đ­ược điều này, ngư­ời giáo viên phải nghiên cứu kĩ nội dung bài học, tìm và nắm chắc đối t­ượng học sinh, từ đó tìm ra các tình huống có vấn đề

(là tình huống chứa đựng mâu thuẫn biện chứng giữa cái đã biết và cái chư­a biết, đòi hỏi cần đ­ược giải quyết). Trên cơ sở đó giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp để học sinh tìm hiểu, nắm bắt kiến thức. Làm như­ vậy tức là ngư­ời thầy đã tìm cách tác động vào đối t­ượng học sinh để học sinh đ­ược phát triển toàn diện, tự nghiên cứu và lĩnh hội kiến thức.

Nghiên cứu đ­ược tiến hành trên hai nhóm tư­ơng đư­ơng là hai lớp 8 của trường Trung học cơ sở Trường Sơn. Lớp 8A là lớp thực nghiệm và lớp 8B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm đ­ược thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài Vật lý trong chương I. Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hư­ởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: Lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,13, điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,2, kết quả kiểm chứng T – Test cho thấy p = 0,00004 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng ph­ương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề sẽ làm tăng kết quả học tập trong môn Vật lý cho lớp 8 ở trường THCS


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan