NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Đề tài NCKHSPUD: Hướng dẫn học sinh tự học, sáng tạo chương I Hình học SGK Toán 8.


   Giải pháp của tôi là hướng dẫn học sinh cách tự học và sáng tạo bằng cách: tương tự, thay thế, đổi vị trí, từ thuận sang đảo … trong các bài toán Hình 8 chương I sách giáo khoa (SGK) Toán 8. Qua các bài kiểm tra chung của trường, giáo viên và học sinh có thể đánh giá được hiệu quả của sự tự học của học sinh.

Loại file: word - Số trang: 32 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/       Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương là lớp 8A (lớp đối chứng) và 8C (lớp thực nghiệm). Kết quả lớp 8C (điểm: 8,15) và 8A (điểm: 7,24) Kết quả kiểm tra T-test cho thấy p < 0,05 có ngĩa là có sự khác biệt lớn giữa bài kiểm tra của lớp thực nghiệm và đối chứng. Điều đó chứng tỏ rằng cách tự học có hướng dẫn trong quá trình dạy học sẽ làm tăng kết quả học tập môn Toán 8 tại trường THCS  xxx  –  xxx  –  xxx .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan