NCKSPUD lớp 4: Sử dụng cntt để nâng cao kết quả học tập các bài chương phân số lớp 4


 I:TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Công nghệ thông tin ( CNTT) mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Những năm gần đây CNTT nở rộ dưới nhiều hình thức dạy học khác nhau như :giải toán mạng, rung chuông vàng,….Nhưng những hình thức đó chỉ áp dụng cho một bộ phận học sinh được tham gia . Nhận thức được vấn đề đó ngay từ khi phát động phong trào: “ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy đã được BGH, tập thể GV trường  tôi hưởng ứng tích cực. Việc ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học môn Toán được áp dụng ở tất cả các lớp với mức độ khác nhau nhằm giải quyết các yêu cầu và nội dung khó, phức tạp của bài dạy mà khả năng của người thầy và phương tiện dạy học chưa thực hiện được đầy đủ ( màu sắc, âm thanh, hình ảnh, tư duy lôgic các vấn đề …) do đó học sinh nắm bài chưa sâu và kỹ năng vận dụng của học sinh còn hạn chế.

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Giải pháp của tôi là: Kết hợp hợp lí giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại, giữa giáo viên và kĩ thuật sử dụng máy tính, lựa chọn các dữ kiện trong nội dung bài học để thiết kế bài soạn trên máy vi tính, giáo viên lên lớp nhẹ nhàng, chủ động về nội dung bài học và thời gian tiết dạy,  giờ học hấp dẫn, học sinh hứng thú học tập.

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: 2 lớp 4 trường  tiểu học Trường Sơn-XXX là lớp 4A  –  lớp thực nghiệm và lớp 4C  –  là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài có sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh; lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng.

Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,5 ; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,9 . Kết quả kiểm chứng

T- test cho thấy p = 0,025 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng CNTT trong giảng dạy  chương phân số đã làm nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 4 trong phần phân số.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan