Nghệ thuật sống : Gieo gì hôm nay


Hãy cẩn thân những gì ban gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai! GIEO GÌ HÔM NAY

Nếu bạn gieo thành thật , bạn sẽ gặt lòng tin 

Nếu bạn gieo lòng tốt , bạn sẽ gặt thân thiện 

Nếu bạn gieo khiêm tốn , bạn sẽ gặt cao thượng 

Nếu bạn gieo kiên nhẫn , bạn sẽ gặt chiến thắng 

Nếu bạn gieo cân nhắc , bạn sẽ gặt hoà thuận 

Nếu bạn gieo chăm chỉ , bạn sẽ gặt thành công 

Nếu bạn gieo tha thứ , bạn sẽ gặt hoà giải 

Nếu bạn gieo cởi mở , bạn sẽ gặt thân mật 

Nếu bạn gieo chịu đựng , bạn sẽ gặt cộng tác 

Nếu bạn gieo niềm tin , bạn sẽ gặt phép màu 

—————— NHƯNG —————–

Nếu bạn gieo dối trá , bạn sẽ gặt ngờ vực 

Nếu bạn gieo ích kỷ , bạn sẽ gặt cô đơn 

Nếu bạn gieo kiêu hãnh , bạn sẽ gặt huỷ diệt 

Nếu bạn gieo đố kỵ , bạn sẽ gặt phiền muộn 

Nếu bạn gieo lười biếng , bạn sẽ gặt mụ mẫn 

Nếu bạn gieo cay đắng , bạn sẽ gặt cô lập 

Nếu bạn gieo tham lam , bạn sẽ gặt tổn hại 

Nếu bạn gieo tầm phào , bạn sẽ gặt kẻ thù 

Nếu bạn gieo lo lắng , bạn sẽ gặt âu lo 

Nếu bạn gieo tội lỗi , bạn sẽ gặt tội lỗi 

Vì vậy, hãy cẩn thân những gì ban gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai! 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan