NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TOÁN 12: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TOÁN 12:  SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN\

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong chương trình hình học của hai khối 11 và 12, học sinh được học hình học không gian và hình giải tích . Đây là những nội dung rất phong phú và quan trọng trong việc hình thành tư duy lôgic, óc sáng tạo trong việc giải quyết các bài toán hình học . Tuy vậy, việc giải quyết nhiều bài toán hình học không gian không phải là công việc dễ dàng đối với đại bộ phận các em học sinh , các bài toán yêu cầu trí tưởng tượng không gian cao thì thường là các em không giải được.

Trong quá trình giảng dạy chương trình toán học lớp 12, đặc biệt là trong quá trình ôn thi đại học, ôn thi  học sinh giỏi toán lớp 11, 12 tôi nhận thấy : nếu sử dụng phương pháp tọa độ ( nếu có thể được ) để giải các bài tập hình học không gian , thì rất nhiều bài toán có thể được giải quyết nhanh , nhẹ nhàng, có hiệu quả tốt.

Để giúp học sinh vận dụng hiệu quả phần lý thuyết và việc giải bài tập một cánh tích cực sáng tạo thì tối thiểu mỗi học sinh cần có nguồn tài liệu ngoài sách giáo khoa cho học sinh tham khảo thêm. Nhưng trên thực tế thì học sinh rất khó chọn được tài liệu phù hợp mặc dù sách tham khảo tràn lan khắp trên thị trường.

Do đó, tôi đã chọn đề tài này với mong muốn đầu tiên là bồi dưỡng chuyên môn cho chính bản thân mình, sau là muốn giúp học sinh 12 được nâng cao tư duy hơn và có thể giải quyết  một số bài toán hình học không gian dễ dàng hơn nhờ áp dụng phương pháp tọa độ .

XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trên  t«i chọn đề tài: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN. Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp là 12A6 và 12A11 của trường THPT XXX. Lớp 12A11 là lớp thực nghiệm, lớp 12A6 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được vËn dông linh ho¹t giải pháp thay thế khi dạycác bài trong chương 3. Lựa chọn thiết kế kiểm tra sau tác động với các nhóm tương đương. Lớp thực nghiệm được thực hiện hệ thống hóa kiến thức  và sử dụng phương pháp tọa độ để giải quyết một số bài toán hình học không gian. Qua nghiên cứu đề tài kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng đến kết quả học của học sinh, lớp thực nghiệm đạt kết quả cao hơn so với lớp đối chứng.

Cụ thể: + Bài kiểm tra của lớp thực nghiệm 12A11 có giá trị trung bình là: 6.74

+ Bài kiểm tra của lớp đối chứng 12A6 có giá trị trung bình là: 5.67

Kết quả kiểm chứng cho thấy P1 <  0.05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và điểm trung bình của lớp đối chứng. Qua đó, chứng minh rằng: việc thực hiện phương pháp tọa độ để giải quyết một số bài toán hình học không gian đã làm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 tại trường THPT XXX.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan