Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ?


Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ?

Trả lời :-Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của hai giao tử đực và cái, hình thức nay luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

-Sự khác nhau :

+Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái ; sinh sản hữu tính có sự tham gia của giao tử đực và cái.

+Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền ; sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

+Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan