Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể ?


Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể ?

Trả lời :-Sinh sản vô tính tạo ra các cá thể mới mà không cần thụ tinh. Tái sinh chỉ là tái tạo lại các cơ quan, bộ phận bị mất, không tạo ra được cá thể mới.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan