Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…


Nghĩ cho cùng 

                  mọi cuộc chiến tranh 
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…Đá ơi 

Nguyễn Duy

 

Ta mặc niệm trước Angkor đổ nát 
        đá cũng tàn hoang huống chi là kiếp người 
Đá ơi 
          xin tạc lại đây lời cầu chúc hoà bình 
Nghĩ cho cùng 
                  mọi cuộc chiến tranh 
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…

Nguyễn Duy


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan