PHP – Tìm kiếm dữ liệu trong file txt, excel


PHP – Tìm kiếm dữ liệu trong file txt, excel

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần viết form tìm kiếm dữ liệu trên file excel hay file txt.

Khi bạn muốn thiết kế form tra cứu điểm thi site bạn viết bằng wordpress, joomla … mà không muốn mua plugin để cài đặt. Vậy giải pháp thay thế cho trường hợp này thế nào?Đơn giản, bạn chỉ cần thiết kế hai file như sau:

1. File data.txt (Hoặc file data.xls – excel),

Đây là file chứa dữ liệu điểm thi. Nếu là txt, dữ liệu được thiết kế theo hàng, trong mỗi hàng, dữ liệu đầu vào (Nhập để tìm, ví dụ số báo danh, họ tên) được phân biệt với dữ liệu đầu ra (Điểm thi bằng ký tự quy định của bạn, ví dụ: |, :, …)

Ví dụ như sau:

100001| SBD: 100001| Họ tên: Obama Putin| Điểm môn 1: 1; Điểm môn 2: 0;

100002| SBD: 100002| Họ tên: Bus Putin| Điểm môn 1:  0; Điểm môn 2: 1;

2. File Timkiem.php

Trong file timkiem.php, bạn thiết kế 1 form nhập dữ liệu gồm 1 box và 1 button box dùng nhập dữ liệu đầu vào, button để nhấn tìm kiếm.

Tất cả các file này được tải lên host nằm trong cùng thư mục.

Việc còn lại là bạn đưa frame tìm kiếm vào bài đăng hiển thị cho người truy cập

Như vậy, bạn đã có 1 form tra cứu dữ liệu trong file txt, xls được viết bằng PHP.

Ngoài tra cứu điểm thi, việc đọc dữ liệu trong file txt hay xls cũng được dùng trong rất nhiều trường hợp khác khi không cài đặt plugin hỗ trợ công việc này

Chúc bạn thành công.

Các bạn có thể xem demo tại đây

Nếu cần trợ giúp, hãy liên hệ qua email: tailieuchogiaovien@gmail.com.

 

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan