SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ GIÁO DỤC: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU VÀ QUẢN LÝ THU – CHI CỦA TRƯỜNG THPT


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ GIÁO DỤC: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU VÀ QUẢN LÝ THU – CHI CỦA TRƯỜNG THPT 

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ GIÁO DỤC: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU VÀ QUẢN LÝ THU – CHI CỦA TRƯỜNG THPT

I / ĐẶT VẤN ĐỀ :

         Thành ngữ có câu“ Tiền tài là huyết mạch”. Mọi vấn đề nếu không có tiền thì khó có thể giải quyết được. Đó là qui luật tất yếu, cũng có thể nói là qui luật sinh tồn của con người và xã hội .Tuy nhiên , chúng ta có thể tách rời vấn đề theo từng lãnh vực. Tôi xin nêu vấn đề theo lãnh vực xã hội , tài chính đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Song song với nhiệm vụ giáo dục, tài chính hỗ trợ quá trình phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp giáo dục nói riêng .

          Ở đây, xin nêu đặt thù của ngành giáo dục trong quản lý tài chính, nó không khác gì là một gia đình được phóng to và nhân rộng, có nghĩa là mọi hoạt động của nhà trường đòi hỏi người CBQL phải thực sự coi mình là người chủ gia đình, tôi thường hài hước với bạn đồng nghiệp:“ CTHĐQT như 1 người thuyền trưởng và cũng là 1 người đang cùng trên chiếc thuyền cùng với mọi người”.  Nói như thế , trước hết tôi muốn tỏ bày vấn đề mà người thủ trưởng cần quan tâm là làm thế nào để có được kinh phí đáp ứng phù hợp với yêu cầu và bối cảnh của một nhà trường, vấn đề cần đặt ra nó có nhiều yếu tố vừa chủ quan, vừa khách quan. Nhưng hầu như yếu tố khách quan chiếm phần nhiều. Bởi kinh phí có được là từ ở phụ huynh, mà phụ huynh thì mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ khác nhau. Cộng vào đó, mỗi địa bàn có điều kiện kinh tế cũng khác nhau , kèm theo những quan niệm, những tính toán thuộc về tâm lý dẫn đến việc tổ chức thực hiện công tác thu không mấy dễ dàng nếu như người CBQL không biết vận dụng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của nhà nước để tuyên truyền ,vận động.Trong đó, công tác chính trị tư tưởng vẫn là cách mở đường cho một chặng hành trình không phải một năm , hai năm mà nó được nối tiếp để trường THPT XXX tồn tại và phát triển.Việc tổ chức thực hiện công tác thu phải có những giải pháp và biện pháp cụ thể, có phân công trách nhiệm rõ ràng.

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan