Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 in luôn: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hóa học lớp 9 thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy hóa học


Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 in luôn: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hóa học lớp 9 thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy hóa học

Loại file: word - Số trang: 43 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/        Hoá học là môn khoa học thực nghiệm. Sử dụng các thí nghiệm trong giảng dạy Hoá học là phương pháp đặc trưng của bộ môn. Tuy nhiên, từ việc làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm đế việc hình thành kiến thức cho học sinh là cả một quá trình đòi hỏi sự linh hoạt của người thầy giáo. Mặt khác, làm thế nào để học sinh tự học, tự ghi nhớ được hệ thống kiến thức một cách nhanh nhất, hào hứng nhất lại phải đòi hỏi tư duy sáng tạo của người thầy phải giúp học sinh biết tự hệ thống hoá kiến thức một cách sáng tạo theo tư duy, trình độ năng lực của mỗi học sinh. 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan