SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Kế toán, Viết đề tài NCKHSPUD Kế toán, Viết tiểu luận Kế toán

SKKN Kế toán, NCKHSPUD Kế toán, SKKN Kế toán, NCKHSPUD Kế toán

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾ TOÁN:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

         Ai cũng biết rằng công tác kế toán là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu ở bất kỳ một đơn vị nào. Vì công tác kế toán phản ánh hoạt động tài chính của mỗi đơn vị, góp phần tồn tại và phát triển của đơn vị đó. Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), công tác kế toán cũng vô cùng quan trọng vì đặc trưng cơ bản của các đơn vị HCSN là được trang trải các chi phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bằng nguồn kinh phí từ ngân quỹ nhà nước (NN)  hoặc bằng ngân quỹ công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.

          Kế toán HCSN là công cụ quản lý, là một bộ phận cấu thành hệ thống kế toán NN. Có chức năng thu thập xử lý, cung cấp thông tin và tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ NN, ngân quỹ cộng đồng. Thông qua đó thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm. Các cơ quan chức năng của NN kiểm soát đánh giá được chính xác, hiệu quả của việc sử dụng công quỹ,  lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan