Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 10-THPT: Phương pháp dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh lớp 10 THPT trong giờ dạy Ngữ văn


Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 10-THPT: Phương pháp dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh lớp 10 THPT trong giờ dạy Ngữ văn

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. LÝ DO VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:

Dạy học ngữ văn là hoạt động sáng tạo của  giáo viên và học sinh với định hướng tích hợp ba phân môn: Đọc văn, làm văn và Tiếng Việt. Bài dạy không còn là những đề cương để giáo viên thuyết  giảng đơn thuần mà là một quy trình hoạt động của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Vì vậy nội dung của một giáo án không chỉ có phần nội dung thông tin mà quan trọng hơn là những hoạt động của học sinh để chiếm lĩnh các thông tin đó.

Có nhiều phương pháp dạy học được nêu ra nhằm  phát huy đầy đủ tinh thần sáng tạo, chủ động trong giảng dạy và học tập. Đứng trước một bài dạy khó mỗi GV chúng tôi đều trăn trở làm thế nào để thu hút học sinh, để HS hiểu và cảm nhận được cái hay, cái đẹp của tác phẩm.

  1. Quán triệt mục tiêu giáo dục

Chương trình và SGK của giáo dục phổ thông phải là sự thể hiện cụ thể của mục tiêu giáo dục qui định trong Luật  giáo dục với những phẩm chất và năng lực được hình thành và phát triển trên nền tảng kiến thức, kỹ năng chắc chắn với mức độ phù hợp với đối tượng ở từng cấp học, bậc học. Làm được như vậy thì chương trình và SGK mới đóng góp một cách hiệu quả vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực của đất nước trong những  thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Với yêu cầu xây dựng mục tiêu đã nêu, chương trình và SGK phải quan tâm đúng mức đến ” dạy chữ” và “dạy người”, định hướng nghề nghiệp cho người học  trong hoàn cảnh mới của xã hội Việt Nam hiện đại.

 

 Đảm bảo tính khoa học và sư phạm

Chương trình và SGK giáo dục phổ thông phải là công trình khoa học sư phạm, trong đó phải lựa chọn được các nội dung cơ bản, phổ thông, cập nhật với những tiến bộ của khoa học, công nghệ, của kinh tế – xã hội, gần gũi với đời sống và phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh trong từng  giai đoạn học tập, gắn bó với thực tế phát triển của đất nước, tích hợp được nhiều mặt giáo dục trong từng đơn vị nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động thực hành, vận dụng theo năng lực từng đối tượng học sinh.

  1. Thể hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học

Một trong những trọng tâm của đổi mới chương trình và SGK giáo dục phổ thông là tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào  hoạt động tích cực, chủ động của học sinh với sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm phát triển tư duy độc lập, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập. Tiếp tục tận dụng các ưu điểm của phương pháp truyền thống và dần dần làm quen với những phương pháp dạy học mới.

Đổi mới phương pháp dạy học luôn luôn đặt trong mối quan hệ với đổi mới mục tiêu, nội dung dạy học, đổi mới cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; đổi mới các hình thức tổ chức dạy học để phù hợp giữa dạy học cá nhân và các nhóm nhỏ hoặc cả lớp, giữa dạy học ở trong phòng học và ngoài hiện trường; đổi  mới môi trường giáo dục để học tập  gắn với thực hành và vận dụng; đổi mới đánh  giá kết quả học tập của học sinh qua đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, xây dựng các bộ công cụ đánh giá, phối hợp kiểu đánh giá truyền thống với các trắc nghiệm khách quan đảm bảo đánh giá khách quan, trung thực mức độ đạt được mục tiêu  giáo dục của từng học sinh


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan