Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 11: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN NGẮN LỚP 11 THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI


Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 11:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN NGẮN LỚP 11 THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

 

Loại file: word - Số trang: 38 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/                                                       TÓM TẮT

 

       Trong những năm gần đây phương pháp dạy học đang được toàn ngành giáo dục cải tiến theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.Học sinh tự tìm tòi, tự khám phá. Với phương châm coi giáo dục đào tạo là quôc sách hàng đầu, nghị quyết trung ương II khoá VIII đã khẳng định: “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều rèn luyện nếp tư duy sáng tạo cuả người học từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo điều kiện tự học và thời gian tự học tự nghiên cứu cho học sinh”. Trong luật giáo dục điều 242 cũng đã ghi rõ: “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp với từng đặc điểm của lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn luyện, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú cho học sinh”.

          Việc đổi mới, hướng học sinh tìm hiểu các đặc trưng của từng thể loại là một việc làm cần thiết.Có như vậy giờ học mới sôi nổi, tạo sự húng thú cho học sinh.

             Xét tình hình thực tế, giải pháp tôi đưa ra giúp học sinh nâng cao khả  năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn theo đặc trưng thể loại .Với giải pháp này sẽ giúp học sinh không những nắm chắc kiến thức mà còn giúp các em có khả năng nắm bắt, giải quyết được mọi tình huống, mọi vấn đề của thể loại.Vì thế mà khi gặp câu  truyện ngắn này các em có thể giải quyết được mọi vấn đề trong các truyện ngắn khác.Các em sẽ nhìn thấy rất rõ hệ thống nhân vật, ngôn ngữ nhân vật, tình huống truyện. Mỗi truyện ngắn sẽ có hệ thống nhân vật , tình huống truyện đặc trưng.Vì thế mà GV cần tập trung khai thác theo đặc trưng thể loại để thấy các nhân vật đều có nội tâm, có hành trình số phận, ngôn ngữ đa giọng điệu, tình huống truyện đặc sắc.

             Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Hai lớp 11 (ban cơ bản) trường THPT XXX.Lớp 11B9 là thực nghiệm và lớp 11B10 là lớp đối chứng.Qua kết quả thu được cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt tới kết quả học tập của học sinh:lớp thưc nghiệm đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng.Điều đó chứng minh rằng việc dạy học theo đặc trưng thể loại làm tăng kết quả học tập môn văn 11 của học sinh tại trường THPT XXX.

                                         GIỚI THIỆU

          Dạy học theo đặc trưng thể loại giúp củng cố khắc sâu kiến thức, đồng thời sẽ trang bị cho học sinh một khối lương kiến thức vững chắc.Dạy học theo đặc trưng thể loại sẽ dần hình thành trong kí ức các em một cái “nền” vững chắc trên đó sẽ tiếp tục được bồi thêm những kiến thức mới mà các em sẽ tiếp thu trong học tập và trong suốt cả cuộc đời.

        Việc dạy học theo đặc trưng thể loại còn là một điều kiện quan trọng để phát triển tư duy của học sinh.Trong quá trình dạy học môn văn ở trường THPT XXX tôi nhận thấy hầu hết học sinh chưa có cái nhìn khái quát về đặc trưng thể loại, chưa có cái nhìn biện chứng, chưa so sánh được những tác phẩm cùng thể loại mà chỉ học tác phẩm nào thì hiểu được tác phẩm ấy, chưa có liên hệ với tác phẩm trước và sau đó.

Để thay đổi tình hình, đề tài nghiên cứu là giúp học sinh nâng cao khả năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn theo đặc trưng thể loại tại trườngTHPT XXX.

        Giải pháp thay thế:

-Giáo viên nghiên cứu, hướng dẫn học sinh nắm bắt các kiến thức trọng tâm của thể loại truyện ngắn để liên hệ với các tác phẩm khác.

        Vấn đề nghiên cứu: Việc dạy học theo đặc trưng thể loại  trong truyện ngắn có nâng cao két quả học tập môn ngữ văn của học sinh lớp 11 không?


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan