Sáng kiến kinh nghiệm Tin học 11: NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT VÀ SỬA LỖI CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH KHỐI 11 THÔNG QUA HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, THẢO LUẬN NHÓM VÀ TĂNG CƯỜNG CƯỜNG CÁC BÀI TẬP PHÁT HIỆN VÀ LỖI.


Sáng kiến kinh nghiệm Tin học 11:  NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT VÀ SỬA LỖI CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH KHỐI 11  THÔNG QUA HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, THẢO LUẬN NHÓM  VÀ TĂNG CƯỜNG CƯỜNG CÁC BÀI TẬP PHÁT HIỆN VÀ LỖI.

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/  1. TÓM TẮT

Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách dạy, đổi mới cách học là mục tiêu của đổi mới giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới đổi mới đó đòi hỏi các em phải rèn luyện khả năng tự trình bày, tự nhận thức thông qua việc tự đọc lý thuyết và hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề. Dạy lập trình là dạy phương pháp tư duy cho học sinh, để học sinh tư duy tốt cần có phương pháp giúp cho học sinh phát huy được hết khả năng tư duy của mình, song việc rèn luyện cho các em khả năng tự viết chương trình đơn giản và sửa lỗi chương trình là điều phải thực hiện trước tiên.

Đối với các trường THPT ở ngoại thành nói chung và trường THPT XXX nói riêng, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, tuy nhiên trong thời gian qua với sự quan tâm của các ban ngành, các cấp chính quyền và nhân dân trường đã bổ sung được một số lượng máy chiếu nhất định để lắp đặt ở các phòng học của học sinh, tạo điều kiện giúp giáo viên ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy. Tôi đã lựa chọn giải pháp yêu cầu các em tự tìm hiểu nội dung, trao đổi nhóm và sử dụng máy chiếu để giúp các em có thể kiểm tra, quan sát các chương trình giải quyết các bài toán đơn giản, các chương trình đều có những lỗi thường gặp, giúp các em nhận biết các lỗi, cách sửa lỗi, từ đó các em sẽ được nâng cao khả năng tự sửa lỗi chương trình và phát triển khả năng tự viết chương trình (có đánh giá điểm hoạt động nhóm, cá nhân trong mỗi tiết học).

Nghiên cứu được tiến hành trên 2 lớp 11B1 và 11B2 trường THPT XXX, lớp 11B1 là lớp thực nghiệm và lớp 11B2 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm trước khi đến lớp phải tìm hiểu trước toàn bộ nội dung bài học ngày hôm sau và được học lý thuyết tại phòng có sử dụng máy chiếu, thời gian học 45 phút lý thuyết có 5 phút giáo viên kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh, 25 phút dành cho các nhóm trao đổi và thống nhất nội dung bài học, thời gian còn lại dành cho việc tìm hiểu các bài tập và phát hiện lỗi chương trình. Kết quả cho thấy tác động ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, Lớp thực nghiệm việc có kết quả cao hơn lớp đối chứng, kết quả điểm trung bình các bài kiểm tra ở học kỳ I năm xxxx của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng là và kết quả T-test là:

  Điểm trung bình các bài kiểm tra
15p 15p 45p HK
Nhóm đối chứng 5,9 6,9 6,8 7,0
Nhóm thực nghiệm 7,2 7,7 7,8 8,3

Kết quả các giá trị p= 0,00000000005; 0,00035120842; 0,0000475485; 0,00000006553 đều <0,05 rất nhiều, điều đó cho thấy có sự khác biệt lớn giữa lớp đối chứng và lớp thực nghiệm, ngoài ra trong các tiết thực hành tôi không phải sửa lỗi nhiều cho học sinh trong lớp thực nghiệm nhưng lại phải thường xuyên phải sửa lỗi hoặc hướng dẫn thêm cho các em trong lớp thực đối chứng, các em lớp thực nghiệm đã say mê hơn với môn lập trình (thông qua việc quan sát thái độ học tập trong các tiết học). Điều đó chứng minh là giải pháp thay đổi phương pháp học đã giúp các em yêu thích môn học hơn, có cố gắng hơn trong học tập từ đó phát huy tốt hơn khả năng viết và sửa lỗi chương trình.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan