Sáng kiến kinh nghiệm Toán 12: Sử dụng các tệp powerpoint vào giảng dạy bài “Phương trình đường thẳng trong hệ toạ độ Oxyz-Hình học 12”


Sáng kiến kinh nghiệm Toán 12: Sử dụng các tệp powerpoint vào giảng dạy bài  “Phương trình đường thẳng trong  hệ toạ độ Oxyz-Hình học 12”

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/         Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ môn trong nhà trường THPT là yêu cầu cơ bản trong đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.Trường THPT Xxx  nói riêng cũng như các trường THPT khác rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn đặc biệt là bộ môn Toán.Trong quá trình giảng dạy cũng có nhiều giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng của mình,tuy nhiên còn có một số hạn chế hoặc chưa cho phép thực hiện  trong nhiều bài toán hình học.Trong quá trình giảng dạy học sinh chưa được quan sát các hình vẽ trực quan trong quá  bài hoc từ đó nắm bắt kiến thức còn hạn chế,áp dụng giải các bài toán chưa tốt.

Giải pháp của tôi là sử dụng phù hợp  một số tệp tệp powerpoint đổi mới phương pháp giảng dạy bài: “phương trình đường thẳng trong  hệ toạ độ Oxyz-Hình học 12 ” .

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương là lớp 12A1,lớp 12A3 trường THPT Xxx.Lớp 12 A3 là nhóm đối chứng,Lớp 12A1 là nhóm thực nghiệm.Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi học bài “phương trình đường thẳng trong  hệ toạ độ Oxyz-Hình học 12” trong quá trình giảng dạy theo thời khoá biểu trên lớp.Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh thông qua bài kiểm tra.Điểm kiểm tra trung bình của lớp thực nghiệm là 7,67.Điểm kiểm tra trung bình của lớp đối chứng là 6,89.Kết quả kiểm tra T-test cho thấy p=0,0000048 < 0,05 có nghĩa là sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình củalớp thực nghiệm và đối chứng.Điều đó chứng minh rằng sử dụng các tệp powerpoint trong giảng dạy nâng cao kết quả học tập bài “ phương trình đường thẳng trong  hệ toạ độ Oxyz-Hình học 12 ”.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan