SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán lớp 2 in luôn: GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP “Lấy học sinh làm trung tâm” trong giờ học toán lớp 2.


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán lớp 2 in luôn: GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP “Lấy học sinh làm trung tâm” trong giờ học toán lớp 2.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Toán lớp 2 in luôn: GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP “Lấy học sinh làm trung tâm” trong giờ học toán lớp 2.

PHẦN  I. MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Phần môn toán trong chương trình giảng dạy Toán lớp 2 chiếm một vị trí quan trọng trong bậc Tiểu học.

Nó là nền móng cho việc học môn Toán ở các lớp tiếp theo của bậc Tiểu học và Trung học sau này.

Bậc tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt vấn đề nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn toán cũng như môn học khác cung cấp những tri thức ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển năng lực, nhận thức hoạt động tư duy. Môn toán có khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận logic, thao tác tư duy cần thiết để con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con người lao động trong thời đại mới. Chính vì thế mà yêu cầu giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở bậc tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

Toán học là công cụ giúp học tốt các môn học khác, chính vì vậy nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nhà trường. Bên cạnh đó nó còn có tiềm năng phát triển các năng lực tư duy và phẩm chất trí tuệ, giúp học sinh hoạt động có hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống sản xuất.

Toán học mang sẵn trong đó chẳng những phương pháp quy nạp thực nghiệm, mà cả phương pháp suy diễn lôgic. Nó tạo cho người học có cơ hội rèn luyện khả năng suy đoán và tưởng tượng. Toán học còn có tiềm năng phát triển phẩm chất đạo đức, góp phần hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh. Toán học ra đời từ thực tiễn và lại quay trở về phục vụ thực tiễn. Toán học còn hình thành và hoàn thiện những nét nhân cách như say mê và có hoài bão trong học tập, mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình cho sự nghiệp chung của đất nước, ý chí vượt khó, bảo vệ chân lý, cảm nhận được cái đẹp, trung thực, tự tin, khiêm tốn,…. Biết tự đánh giá mình, tự rèn luyện để đạt tới một nhân cách hoàn thiện toàn diện hơn. Mặt khác toán học còn có nhiệm vụ hình thành cho HS những kỹ năng:

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan