Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 7 in luôn- KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM MÔN TOÁN Ở LỚP 7A3


Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 7 in luôn- KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM MÔN TOÁN Ở LỚP 7A3

Áp dụng: Viết SKKN Toán 7, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 7, Tham khảo dạy tốt toán 7

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/ 

Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 7 in luôn- KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM MÔN TOÁN Ở LỚP 7A3

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Thực tế chất lượng môn Toán ở lớp 7A3, tại trường THCS XXX, hiện tôi đang dạy có số lượng học sinh yếu kém khá cao. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường.

Để khắc phục tình trạng trên, tôi nghiên cứu chọn giải pháp: Khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 7A3. Việc làm này có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học và rèn luyện theo kịp chương trình, kiến thức mới được học. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương của lớp 7A3, trường THCS XXX(Tổ 1, tổ 3, tổ 5 là nhóm thực nghiệm, các tổ 2, tổ 4, tổ 6 là nhóm đối chứng). Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế  từ tuần thứ 10 đến hết tuần 19, năm học 2011 – 2012.

Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết quả p=0,0109 < 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu kém và chất lượng học tập môn Toán của lớp 7A3 đã được nâng lên.

  1. GIỚI THIỆU

2.1. Hiện trạng:

– Chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 7A3 ở trường THCS XXX chưa cao. Qua kết quả khảo sát đầu năm cho thấy đa số học sinh của lớp xếp loại trung bình – yếu.

– Nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức đã học ở tiểu học, cũng như tiếp thu kiến thức mới được cung cấp còn chậm, chưa vận dụng được kiến thức mới vào việc giải bài tập có liên quan.

– Các chuyên đề khắc phục học sinh yếu, kém của chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu nhằm giảm số lượng và tỉ lệ học sinh yếu kém của môn học.

– Phần lớn học sinh chưa ham thích học tập môn Toán.

2.2. Giải pháp thay thế:

– Qua hiện trạng trên, tôi quyết định chọn đề tài “Khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 7A3” nhằm tìm ra giải pháp giảm số lượng và tỉ lệ học sinh yếu, kém ở lớp 7A3.

– Giáo viên biên soạn tài liệu ôn tập những kiến thức căn bản, trọng tâm mà học sinh đã được học ở năm trước và kiến thức căn bản được học ở học kì I năm lớp 7. Qua đó đề ra những bài tập vừa sức với trình độ giúp các em rèn luyện và củng cố lại kiến thức bị hỏng, cũng như nhũng ra những bài tập rèn luyện vừa sức với trình độ của nhóm học sinh này, giúp các em theo kịp chương trình kiến thức mới đang được học. Bên cạnh đó, hàng tuần giáo viên còn sắp xếp thời gian phụ đạo riêng cho những đối tượng học sinh yếu, kém và ghi lại kết quả rèn luyện qua hàng tuần của học sinh. Kết hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh  có học sinh yếu kém để nhắc nhở việc học tập ở nhà của các em.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan