Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư-Giáo vụ in được luôn: Một số kinh nghiệm bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học


Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư-Giáo vụ in được luôn: Một số kinh nghiệm  bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học

Áp dụng: Viết SKKN Văn thư, Viết đề tài NCKHSPUD Văn thư, Tham khảo cách quản lý Văn thư trường

SKKN văn phòng, SKKN Văn thư, NCKHSPUD văn phòng, NCKHSPUD Văn thư

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm Văn thư-Giáo vụ in được luôn: Một số kinh nghiệm  bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học

I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

          Để công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học là một công tác rất quan trọng, nó đòi hỏi người làm công tác này phải thận trọng, tỷ mỹ, ngăn nắp và phải khoa học.

          Làm tốt công tác văn bản sẽ góp phần thực hiện tốt ba mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan. Ngược lại, nếu làm không tốt công tác văn bản sẽ hạn chế đến kết quả hoạt động quản lý, làm giảm hiệu lực chỉ đạo điều hành của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác của cơ quan, tổ chức và bộ máy Nhà nước nói chung và trường học nói riêng.

          Được sự điều động công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hải, tôi về trường Tiểu học Ninh Chữ nhận nhiệm vụ công tác văn thư đầu năm 200XX – 200XX, với số lượng hồ sơ bàn giao tuy không lớn lắm nhưng chưa khoa học, rất khó khăn cho công tác tham khảo hồ sơ. Cụ thể: Công văn đi – đến, học bạ, sổ đăng bộ, sổ điểm các năm, đề thi – bài thi, văn phòng phẩm,…

          Nguyên nhân: Do trước đó nhà trường không có chuyên văn thư nên phân công cho cán bộ thư viện kiêm công tác văn thư nên không có nghiệp vụ chuyên môn. Chính vì thế mà việc lưu trữ hồ sơ không ngăn nắp, rất khó khăn trong việc tra cứu hồ sơ.

Ví dụ: Công văn đi – đến: Mẫu sổ theo dõi chưa áp dụng đúng theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về việc: Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Các văn bản của nhà trường trình bày còn chưa đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản không có, công văn đi không có sổ theo dõi nên rất khó khăn trong việc lưu trữ hồ sơ.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan