Sinh sản hữu tính có đặc trưng và ưu việt gì hơn so với sinh sản vô tính?


Sinh sản hữu tính có đặc trưng và ưu việt gì hơn so với sinh sản vô tính?

Trả lời :-Đặc trưng của sinh sản hữu tính :

+trong sinh sản hữu tinh luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.

+Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân và tạo giao tử

-Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính :

+Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi

+Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan