Sinh sản vô tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính?


Sinh sản vô tính ở động vật là gì? Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính?

Trả lời :-Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

-Ưu điểm của sinh sản vô tính :

+Cá thể sống độc lập đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

+Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

+Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn

-Hạn chế :

-Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống với cá thể mẹ về đặc điểm di truyền. Vì vậy khi điều kiện sốn  thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí cả quần thể bị tiêu diệt


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan