Sinh sản vô tính ở thực vật là gì? cho ví dụ


Sinh sản vô tính ở thực vật là gì? cho ví dụ 

Trả lời :-Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái , con cái giống nhau và giống cây mẹ

-Ví dụ : cành rau ngót -> cây rau ngót

Lá bỏng -> cây bỏng


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan