SKKN Công nghệ 6: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6


Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Để thực hiện mục tiêu và nội dung dạy học, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo triết lý lấy người học làm trung tâm được đặt ra một cách bức thiết. Bản chất của dạy học lấy người học làm trung tâm là phát huy cao độ tính tự giác, tích cực,độc lập, sáng tạo của người học.

SKKN Công nghệ 6: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6


            Trong thực tế hiện nay, còn nhiều học sinh học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết bài đó, cô lập nội dung của các bài học mà chưa có sự liên hệ kiến thức với nhau vì vậy nên chưa phát triển được tư duy logic và tư duy hệ thống. Sử dụng Bản đồ tư duy giúp các em giải quyết được các vấn đề trên và nâng cao hiệu quả học tập. 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan