SKKN Công nghệ 6: Sử dụng kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học môn Công nghệ 6 ở THCS


Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội có mối quan hệ trực tiếp, theo kịp với các nhu cầu của thị trường lao động. Sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố , trong đó yếu tố đóng vai trò then chốt là nguồn lực con người . Trong định hướng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục thời kì đổi mới đất nước cũng đã nêu rõ “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo… ”.

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Để đáp ứng yêu cầu trên của đất nước, đối với nền giáo dục và đào tạo. Luật giáo dục đã quy định : Mục tiêu đầu tiên  của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có sức khỏe và năng lực trí tuệ , biết vận dụng xử lí linh hoạt và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật , kinh tế xã hội …

Để thực hiện được mục tiêu trên Luật giáo dục đã đề ra :

– Nội dung giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản toàn diện, thiết thực hiện đại và có hệ thống.

– Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên

Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, việc người dạy sử dụng những phương pháp phù hợp với mục tiêu dạy học đang là yêu cầu cần thiết đòi hỏi người dạy phải đảm bảo được học sinh trở thành trung tâm của quá trình nhận thức; Giáo viên trở thành người hướng dẫn cho học sinh tìm tòi kiến thức, chiếm lĩnh kiến thức là yếu tố quyết định sự thành công của một bài học.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan