SKKN Địa lí 10: Biện pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy-học địa lý ở trường THPT


2. ĐẶT VẤN ĐỀ:

a/ Lý do chọn đề tài:

Từ thực tiễn của việc đổi mới chương trình- sách giáo khoa Địa lí 10, 11 và thực tiễn của việc giảng dạy môn địa lí 10,11 ở trường THPT trong các năm vừa qua, nhằm góp phần nâng cao khả năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên, giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và tự hoàn thiện kiến thức.Tôi nhận thấy rằng việc nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí nói chung và địa lí 10, 11 nói riêng và đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng và sử dụng sơ đồ là rất cần thiết.

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/b/ Mục đích nghiên cứu:

– Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và nắm vững kiến thức trong và sau bài học.

– Góp phần thực hiện chủ nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ môn.

c/Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Giới hạn nghiên cứu: đề tài này tôi nghiên cứu ở một số bài học địa lí 10, 11 chương trình- sách giáo khoa ban cơ bản và giới hạn trong việc tạo kĩ năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên.

Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 10, 11 Trường THPT XXX

d/ Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp thử nghiệm

– Phương pháp quan sát: qua các tiết dự giờ  thao giảng

– Phương pháp nghiên cứu lý luận.

– Phương pháp khảo sát, thống kê.

e/ Thời gian nghiên cứu:

          Dự kiến sẽ nghiên cứu đề tài này trong thời gian 3 năm từ 2010-2011 ( cho khối 10 và 11) đến năm học 2012-2013 ( cho khối 12).

SKKN Địa lí 10: Biện pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy-học địa lý ở trường THPT


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan