SKKN Địa lí 6: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong dạy học


– Tổ chức ; Cá nhân hoặc nhóm

– Hình thức thu nhập thông tin: Quan sát phỏng vấn thu nhập tư lliệu tranh ảnh, bản đồ, sách báo, hiện vật…..

– Xử lý thông tin: Phân tích tổng hợp so sánh phân loại xác lập các mối liên hệ (nếu có) xác nhân giả thuyết đúng.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/c/ Kết luận, đề xuất giải pháp , kiến nghị

Ví dụ: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong dạy học bài “Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta ” (Địa lý8 ). Mục 1Gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4(mùa đông)

– Giáo viên đặt vấn đề : Trong mùa gió Đông bắc , khí hậu và thời tiết của Bắc Trung Bộ , Nam Bộ có sự khác nhau hay giống nhau?

– Giả thuyết sẽ xuất hiện ở HS toàn lớp là: a/ Giống nhau, b/ Khác nhau .

– Thu nhập thông tin : Học sinh phân tích bảng số liệu khí hậu (ở bài đặc biệt khí hậu Việt Nam), tìm đọc số liệu nhiệt độ và lượng mưa của ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, nêú trạm có nhiệt độ trung bình tháng cao nhất , thấp nhất , trạm có lượng mưa trung bình tháng nhiều nhất , ít nhất, nhận xét về tính đồng nhất của khí hậu trên cả nước mùa đông.

– Kết luận: Chọn giả thiết bị (Khác nhau)

Về mặt hình thức, trong thực tế dạy học, một số GV cho rằng phương pháp nghiên cứu dường như có nét giống phương pháp đàm thoại gợi mở. Giáo viên cũng nêu câu hỏi, sau đó cũng hướng dẫn tìm kiếm nội dung trả lời. Thực ra trong phương pháp nghiên cứu cũng không thể thiếu những thao tác đó. Điểm khác biệt cơ bản ở đây học sinh phải tự tìm kiếm kiến thức từ các phương tiện sẵn có trong tay. Các em có thể trao đổi với nhau, có thể chồng xếp bản đồ, có thể xem tài liệu tham khảo ngoài sách giáo khoa , có thể vẽ phác ra giấy, có thể tự ghi ý kiến của mình vào vở ghi ở vị trí thích hợp. Còn giáo viên đóng vai trò hướng dẫn và gợi ý, giúp đỡ thêm một số em yếu và tổ chức cho các em thảo luận và rút ra kết luận càn thiết.

Phương pháp nghiên cứu có nhiều tác dụng tốt trong dạy học phát triển học sinh. Tuy nhiên, phù hợp với quy luật nhận thức, việc vận dụng phương pháp này phải đi từ thấp lên cao, từ chưa hoàn chỉnh đến chưa hoàn chỉnh. Ban đầu, chỉ yêu cầu học sinh độc lập thực hiện từng giai đoạn (ví dụ, chỉ yêu cầu HS thu thập số liệu và dữ kiện thích hợp), sau đó nâng cao dần bằng cách yêu cầu các em thực hiện hầu hết các bước và tiến tới thực hiện độc lập.

SKKN Địa lí 6: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong dạy học


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan