SKKN Địa lí THCS: Cách rèn kỹ năng lựa chọn, vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ trong môn địa lý lớp 9


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm đối tượng ngẫu nhiên: hai lớp 9 của trường THCS  XXX . Lớp 9A2 là lớp thực nghiệm và 9A3 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi giải các bài tập từ bài 2-42 (Địa lý 9) với các bài tập: Bài 2 (BT 3), bài 4 (BT 3), bài 6 (BT 2), bài 8 (BT 2), bài 9 (BT 3), bài 18 (BT 3), bài 26 (BT 2), bài 28 (BT 3), bài 31 (BT 3), bài 32 (BT 3), bài 33 (BT 3), bài 36 (BT 3) và ở một số bai thực hành như:

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/bài 10, bai 16, bài 22… Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đạt kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,53; điểm bài kiểm tra sau tác động của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 6,13. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p = 0,00014 < 0,05 cho thấy có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh việc đổi mới phương pháp dạy dạng bài lựa chọn, vẽ và nhận xét một dạng biểu đồ sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh khi giải dạng bài tập này nói riêng, đồng thời nâng cao chất lượng học tập bộ môn Địa lý ở trường THCS nói chung.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan