SKKN Địa lí THCS: Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về các dạng biểu đồ


Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 9 trường THCS  XXX . Lớp 9A là thực nghiệm và 9B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các tiết  10, 16, 24, 29 (Địa lí 9, Học kì I, Phần Địa lí dân cư, Địa lí kinh tế, Sự phân hóa lãnh thổ) .

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là  8,1; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,0. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc cung cấp các kiến thức về các dạng biểu đồ một cách bài bản, sinh động qua ứng dụng CNTT, đa dạng hóa các hình thức thực hành, đổi mới phương pháp dạy học, chú ý rèn kĩ năng sống làm nâng cao hứng thú và kết quả học tập các tiết thực hành vẽ biểu đồ  cho học sinh lớp 9 trường THCS  XXX .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan