SKKN Thể dục THCS: Tiếp tục Lựa chọn một số bài tập tối ưu nhất nhằm nâng cao thành tích môn Nhảy xa cho đối tượng học sinh khối 8


Đề tài nghiên cứu đươc tiến hành trên hai nhóm học sinh, tôi lấy bất kỳ 30 học sinh ở lớp 8A2 làm nhóm thực nghiệm và 30 học sinh  ở lớp 8A1 làm nhóm đối chứng với số lượng nam và nữ tương đương nhau. Giải pháp thực nghiệm trong phạm vi 6 tuần mỗi tuần 4 tiết ngoại khóa tại trường THCS

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/              Kết quả cho thấy những tác động đã có sự tin cậy rõ rệt tới sức khỏe và thành tích tập luyện của học sinh. Trước khi tiến hành thực nghiệm, nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng có kết quả tương đương nhau: Nhóm thực nghiệm có giá trị TBC là 2.93, nhóm đối chứng cũng có gía trị TBC là 2.93. Sau khi tiến hành thực nghiệm, nhóm thực nghiệm đạt kết qủa cao hơn nhóm đối chứng thông qua thành tích tập luyện của các em.  Thành tích sau tác động của nhóm thực nghiệm (có giá trị TBC là 3.20) cao hơn so với thành tích kiểm tra của nhóm đối chứng (có giá trị TBC là 2.96),  độ lệch chuẩn là 0.258 và giá trị p của phép kiểm chứng T.Test là 0.0002318. Cho  thấy đã có sự khác biệt rất lớn giữa thành tích trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng và sự chênh lệch này hoàn toàn có ý nghĩa sau khi thực nghiệm.  Điều này cho ta thấy việc lựa chọn các giải pháp tập luyện cho môn học đã mang lại kết quả rất khả quan.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan