SKKN thể dục – QP THPT: Lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh


TDTT là một hoạt động xã hội, ra đời cùng với sự hình thành xã hội loài người. Nếu lao động sáng tạo loài người, lao động sáng tạo thế giới như Ănghen đã nói, thì quá trình sống, những hình thức rèn luyện thân thể cũng được phát sinh hình thành và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giữ gìn sức khoẻ nâng cao năng lực vận động con người, góp phần phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phát triển xã hội.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Vì vậy cũng có thể coi GDTC là một trong những hình thức giáo dục ra đời sớm nhất của xã hội loài người.

Đối với người Việt Nam, ngay từ năm 1941, trong chương trình cứu nước Việt Minh, Đảng ta đã xác định rõ vị trí vai trò của sức khoẻ và TDTT được thể hiên như sau: “Cần phải khuyến khích giúp đỡ nền thể thao quốc dân, làm cho nòi giống ngày thêm khoẻ mạnh”.

SKKN thể dục – QP THPT: Lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan